วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

Ubuntu 6.10 - gtk-im-xim Bug

ราวๆ ต้นเดือน พ.ย. มีผู้ใช้ Ubuntu 6.10 แจ้งมาว่า เมื่อใช้ OOo บน Ubuntu ตัวนี้ เมื่อพิมพ์เครื่องหมาย double quote ที่บรรทัดใด บรรทัดนั้นจะมีปัญหาการพิมพ์สระบนล่างของภาษาไทยไม่ได้ ก็ได้ทดสอบกันดูพบว่าเป็นจริงๆ คิดว่าเป็นที่ Input Method เพราะ OOo เองก็พยายามจะจัดการเอง รวมไปถึงอินพุทภาษาไทยด้วย ในขณะที่ GTK ก็มี gtk-im ซึ่งก็มีตัวที่จัดการอินพุทภาษาไทยด้วย ก็คือ gtk-im-libthai ในระดับ X ก็มี XIM เช่นกัน ซึ่งมีส่วนที่จัดการกับข้อมูลอินพุทภาษาไทยด้วยเช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นกรณีทดสอบต่างๆ เพื่อคลำหาสาเหตุAppDistroIMXMODIFIERS=ผล
non-GTKanyxim@im=BasicCheckพิมพ์ได้ปกติ และมีการตรวจสอบลำดับการพิมพ์
geditUbuntu 6.10gtk-im-xim@im=BasicCheckไม่สามารถพิมพ์สระบน-ล่างได้เลย
geditDebian (sid)gtk-im-xim@im=BasicCheckพิมพ์ได้ปกติ และมีการตรวจสอบลำดับการพิมพ์
geditanygtk-im-xim@im=noneพิมพ์ได้ปกติ แต่จะไม่ถูกเช็คลำดับการพิมพ์
geditanygtk-im-libthaianyพิมพ์ได้ปกติ พร้อมทั้งแก้ไขลำดับการพิมพ์ให้ด้วย
OOoDebian (sid)any@im=BasicCheckสามารถพิมพ์ได้ปกติ
OOoUbuntu 6.10any@im=BasicCheckเมื่อพิมพ์เครื่องหมาย double quote หรือ m-dash หรือ m-space จะไม่สามารถพิมพ์สระ-วรรณยุกต์บน-ล่างได้
OOoanyany@im=noneสามารถพิมพ์ได้ปกติ


สรุปได้ว่า ปัญหาน่าจะเกิดจาก gtk-im-xim ที่อยู่บน Ubuntu 6.10 ซึ่งต้องแกะอีกทีว่าต่างจากบน debian อย่างไร และการหลีกเลี่ยงปัญหาชั่วคราว ให้สั่ง
$ export XMODIFIERS=@im=none
$ soffice

เพื่อใช้งาน OOo ไปก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น