วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

10 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการ web site สำหรับทุกวันนี้


Cores แกนหลักๆ ซึ่งก็คือ LAMP นั่นเอง

 1. Linux ซึ่งปกติใช้ Debian ตอนนี้รุ่น stable คือ squeeze (6.0) บนสถาปัตยกรรม amd64 คงไม่มีใครใช้ 32 bit นะ
 2. Apache httpd โดยใช้ MPM แบบ worker แม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง lighttpd หรือ nginx แต่ apache httpd มีฟีเจอร์มากมายและตั้งค่าได้ง่าย ในเรื่องความเร็วในการให้บริการเว็บแบบ dynamic content ด้วย PHP ไม่ได้ต่างกันมาก
 3. MySQL จริงๆ คือ database server สักตัว แต่ส่วนใหญ่ developer ยังถนัดจะใช้ mysql กันอยู่ ก็ตามนั้นไปก่อน ทางเลือกอื่นๆ ก็มี percona ซึ่งเป็น mysql clone, postgreSQL หรือจะ NoSQL ก็ mongodb, couchdb เป็นต้น
 4. PHP ตอนนี้ใช้รุ่น 5.3 อยู่ แต่รันแบบ fpm (php5-fpm) ตัวนี้ยังไม่มีบน squeeze แต่สามารถลงได้จาก repo ของ dotdeb.org เป็นตัวที่ รัน php5 ในโหมด fastcgi ซึ่งมีระบบบริหารจัดการโพรเซสด้วย ต่างจาก php5-cgi ที่แม้ว่าจะรันเป็น fastcgi ได้แต่ชอบมีปัญหา process ค้าง

Extensions ส่วนขยายที่ทำให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

 1. varnish ตัวนี้เป็น reverse proxy สำหรับรับ connection ที่ port 80 ก่อนจะส่งต่อให้ apache จุดเด่นคือ ทำ caching ได้, มี apache เป็น backend หลายๆ เครื่องได้ คือทำ load balance ได้นั่นเอง, เขียน script เพื่อจัดการกับภาระกิจบางอย่างได้ เช่น backend เรียกไปแล้ว error 503  กลับมา ก็สั่งให้เรียกไปใหม่ หรือให้แสดงหน้ารอ แล้ว refresh ใหม่ เป็นต้น (503 มักเกิดจาก backend ไม่พร้อมให้บริการในขณะนั้น ส่วนใหญ่รอสักพักแล้ว refresh ก็ใช้ได้ตามปกติ) ปัญหาหนึ่งของการใช้ varnish + apache คือข้อมูลล็อกของ apache จะเก็บ client IP เป็น IP ของ varnish เอง ไม่ใช่ของ client ที่แท้จริง แก้โดยใช้ libapache2-mod-rpaf
 2. couchbase ใช้ทำหน้าที่เป็น memcache โดยใช้สำหรับ 1. เก็บ php session data 2. ใช้เป็น memcache สำหรับเก็บข้อมูล cache ชั่วคราว โดยไม่ต้อง query จาก database บ่อยๆ (ต้องเขียนแอปให้รองรับการใช้ memcache ด้วย) เดิมใช้ memcached แต่ couchbase ดีกว่าตรงที่ สามารถทำงานแบบ cluster คือมีหลายๆ เครื่องช่วยกันทำงานได้ สามารถเก็บลงดิสก์ได้ มีหน้าเว็บสำหรับ monitor และตั้งค่าต่างๆ ได้
 3. ufw การกำหนดค่า firewall ด้วย iptables (netfilter) นั้นสำหรับผมเองถือว่ายุ่งยากมาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องกลับมาแก้หรือปรับบางค่าใหม่ พอมาลอง ufw แล้วสะดวกสบายขึ้นมาก

Luxuries ไม่ได้ทำให้ระบบทำงานดีขึ้น แต่ช่วยสนับสนุนในการติดตามเฝ้าดูระบบ

 1. munin เอาไว้เก็บข้อมูลการทำงานของระบบไว้ตรวจสอบ โดยมันจะสร้างเป็นชุดของแผนภูมิให้ดูง่ายๆ และสวยงามเลยทีเดียว สามารถใช้เก็บข้อมูลจากหลายๆ เครื่องได้โดยติดตั้งเฉพาะแพกเกจชื่อ munin-node แล้วให้ munin ตัวหลักไปเรียกเอาข้อมูลมาประมวลเป็นแผนภูมิ
 2. monit เอาไว้คอย monitor ระบบและจัดการแจ้งเตือน หรือรันคำสั่งที่ตั้งไว้ เมื่อตรวจพบเหตุบางอย่าง เช่นเปิดหน้าเว็บที่กำหนดไว้ไม่ได้ ดิสก์เหลือน้อย พบแพทเทิร์นล็อกที่กำหนดไว้ เป็นต้น
 3. webalizer เอาไว้วิเคราะห์ล็อกของ web server แสดงเป็นรูปแผนภูมิสวยงาม ดูง่าย และน่าจะคุ้นเคยกันดี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเซ็ต IPv6 แบบ 6to4 ให้ server

รับกระแส World IPv6 Launch Day ที่เพิ่งมีไปเมื่อวาน (6/6/2012) ซึ่งแปลว่าต่อจากนี้จะเริ่มมีการให้บริการ IPv6 ขนานไปกับ IPv4 มากขึ้น ผู้ที่ต้องตื่นตัวก่อนคือผู้ให้บริการต่างๆ บน Internet นั่นเอง ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมัน (อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ตกยุค) ส่วนรายละเอียดว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนจาก IPv4 มาเป็น IPv6 ขอให้อ่านจาก http://www.blognone.com/topics/ipv6 นะครับ ในที่นี้ขอพูดถึงประเด็นเดียวคือ เมื่อเรามี server ที่ให้บริการบนเครือข่าย IPv4 อยู่ จะทำอย่างไรให้สามารถบริการ IPv6 ได้
ถ้าเป็นก่อนนี้จะวุ่นวายน่าดูเพราะต้องทำ tunnel ไปยัง IPv6 broker ต่างๆ แต่ตอนนี้มีเทคนิคที่เรียกว่า 6to4 โดยให้ IPv6 encapsulate ไปกับ IPv4 เลย โดยใช้ protocol 41 ซึ่งการตั้งค่าจะเป็นแบบอัตโนมัติ คือไม่ต้องไปหา tunnel ให้วุ่นวาย โดยเมื่อเรามี IPv4 แล้ว เราจะได้รับการจอง subnet ของ IPv6 ไว้ช่วงหนึ่งโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • server ที่มี IP จริง (global IP) IP แบบ private ใช้ไม่ได้ อ่อ dynamic IP ก็ไม่ได้นะครับ
 • โปรแกรม ipv6calc (ติดตั้งบน debian ได้โดยสั่ง apt-get install ipv6calc)

วิธีการ

 • แปลงที่อยู่ IPv4 เป็น IPv6 ด้วย ipv6calc โดยสมมติว่า IPv4 คือ 202.183.164.17
  # ipv6calc --quiet --action conv6to4 202.183.164.17
  2002:cab7:a411::
 • แก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces โดยเพิ่มเนื้อหาตามนี้เข้าไป
  auto tun6to4
  iface tun6to4 inet6 v4tunnel
      address 2002:cab7:a411::1
      netmask 16
      gateway ::192.88.99.1
      endpoint any
      local 202.183.164.17
  ตรง 2002:cab7:a411::1 มาจาก ipv6calc โดยเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเข้าไป ส่วน local 202.183.164.17 ก็คือ IPv4 ปกติของ server เรา และ gateway ::192.88.99.1 ไม่ต้องแก้นะครับ จะเป็น anycast address สำหรับรับส่ง packet กับ 6to4 relay router ที่ใกล้ที่สุดซึ่งจะมีกระจายอยู่ทั่วโลก
 • เริ่มใช้งานโดยสั่ง
  # ifup tun6to4
 • ทดสอบโดยสั่ง
  # ping6 google.com
 • ถ้าใช้ไม่ได้อาจจะเกิดจาก firewall ในเครื่องเราเองที่ปกติจะไม่รับ protocol 41 ให้แก้โดยสั่ง
  # iptables -I INPUT -p 41 -j ACCEPT
  # iptables -I OUTPUT -p 41 -j ACCEPT
  แล้วลองทดสอบใหม่ ถ้าใช้ได้ก็เอาไปเพิ่มใน firewall script ของเรา เช่นผมใช้ ufw ก็เพิ่ม -I INPUT -p 41 -j ACCEPT และ -I OUTPUT -p 41 -j ACCEPT ไว้ที่ /etc/ufw/before.rules ก่อนหน้าบรรทัด COMMIT
 • แต่ถ้าใช้ไม่ได้เพราะ firewall ของ NOC ไม่ forward protocol 41 มาให้ ก็ต้องคุยกับผู้ให้บริการให้เปิดรับ protocol 41 ด้วย ปกติไม่เคยเจอปัญหานี้ที่ผู้ให้บริการทั่วไป แต่ถ้าภายในองค์กรอาจจะมีปัญหานี้ได้
 • ทดสอบการใช้บริการต่างๆ ผ่าน IPv6 ในที่นี้เราต้องใช้ IPv6 จากเครื่อง client ได้ก่อน
  เช่น เปิด browser ไปยัง url http://[2002:cab7:a411::1] หรือ ssh 2002:cab7:a411::1
 • ตรวจสอบบริการต่างๆ ให้รองรับ IPv6 ตรวจสอบการตั้งค่า firewall ให้รองรับ IPv6
 • ถ้ามั่นใจแล้วก็เพิ่ม record AAAA 2002:cab7:a411::1 ไปที่ DNS ของเราได้เลย เพื่อให้ผู้ใช้ที่ใช้ IPv6 ได้ สามารถติดต่อกับ site ของเราผ่าน IPv6 ได้โดยตรง
 ดูเพิ่มเติม : http://wiki.debian.org/DebianIPv6