วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

10 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการ web site สำหรับทุกวันนี้


Cores แกนหลักๆ ซึ่งก็คือ LAMP นั่นเอง

 1. Linux ซึ่งปกติใช้ Debian ตอนนี้รุ่น stable คือ squeeze (6.0) บนสถาปัตยกรรม amd64 คงไม่มีใครใช้ 32 bit นะ
 2. Apache httpd โดยใช้ MPM แบบ worker แม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง lighttpd หรือ nginx แต่ apache httpd มีฟีเจอร์มากมายและตั้งค่าได้ง่าย ในเรื่องความเร็วในการให้บริการเว็บแบบ dynamic content ด้วย PHP ไม่ได้ต่างกันมาก
 3. MySQL จริงๆ คือ database server สักตัว แต่ส่วนใหญ่ developer ยังถนัดจะใช้ mysql กันอยู่ ก็ตามนั้นไปก่อน ทางเลือกอื่นๆ ก็มี percona ซึ่งเป็น mysql clone, postgreSQL หรือจะ NoSQL ก็ mongodb, couchdb เป็นต้น
 4. PHP ตอนนี้ใช้รุ่น 5.3 อยู่ แต่รันแบบ fpm (php5-fpm) ตัวนี้ยังไม่มีบน squeeze แต่สามารถลงได้จาก repo ของ dotdeb.org เป็นตัวที่ รัน php5 ในโหมด fastcgi ซึ่งมีระบบบริหารจัดการโพรเซสด้วย ต่างจาก php5-cgi ที่แม้ว่าจะรันเป็น fastcgi ได้แต่ชอบมีปัญหา process ค้าง

Extensions ส่วนขยายที่ทำให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

 1. varnish ตัวนี้เป็น reverse proxy สำหรับรับ connection ที่ port 80 ก่อนจะส่งต่อให้ apache จุดเด่นคือ ทำ caching ได้, มี apache เป็น backend หลายๆ เครื่องได้ คือทำ load balance ได้นั่นเอง, เขียน script เพื่อจัดการกับภาระกิจบางอย่างได้ เช่น backend เรียกไปแล้ว error 503  กลับมา ก็สั่งให้เรียกไปใหม่ หรือให้แสดงหน้ารอ แล้ว refresh ใหม่ เป็นต้น (503 มักเกิดจาก backend ไม่พร้อมให้บริการในขณะนั้น ส่วนใหญ่รอสักพักแล้ว refresh ก็ใช้ได้ตามปกติ) ปัญหาหนึ่งของการใช้ varnish + apache คือข้อมูลล็อกของ apache จะเก็บ client IP เป็น IP ของ varnish เอง ไม่ใช่ของ client ที่แท้จริง แก้โดยใช้ libapache2-mod-rpaf
 2. couchbase ใช้ทำหน้าที่เป็น memcache โดยใช้สำหรับ 1. เก็บ php session data 2. ใช้เป็น memcache สำหรับเก็บข้อมูล cache ชั่วคราว โดยไม่ต้อง query จาก database บ่อยๆ (ต้องเขียนแอปให้รองรับการใช้ memcache ด้วย) เดิมใช้ memcached แต่ couchbase ดีกว่าตรงที่ สามารถทำงานแบบ cluster คือมีหลายๆ เครื่องช่วยกันทำงานได้ สามารถเก็บลงดิสก์ได้ มีหน้าเว็บสำหรับ monitor และตั้งค่าต่างๆ ได้
 3. ufw การกำหนดค่า firewall ด้วย iptables (netfilter) นั้นสำหรับผมเองถือว่ายุ่งยากมาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องกลับมาแก้หรือปรับบางค่าใหม่ พอมาลอง ufw แล้วสะดวกสบายขึ้นมาก

Luxuries ไม่ได้ทำให้ระบบทำงานดีขึ้น แต่ช่วยสนับสนุนในการติดตามเฝ้าดูระบบ

 1. munin เอาไว้เก็บข้อมูลการทำงานของระบบไว้ตรวจสอบ โดยมันจะสร้างเป็นชุดของแผนภูมิให้ดูง่ายๆ และสวยงามเลยทีเดียว สามารถใช้เก็บข้อมูลจากหลายๆ เครื่องได้โดยติดตั้งเฉพาะแพกเกจชื่อ munin-node แล้วให้ munin ตัวหลักไปเรียกเอาข้อมูลมาประมวลเป็นแผนภูมิ
 2. monit เอาไว้คอย monitor ระบบและจัดการแจ้งเตือน หรือรันคำสั่งที่ตั้งไว้ เมื่อตรวจพบเหตุบางอย่าง เช่นเปิดหน้าเว็บที่กำหนดไว้ไม่ได้ ดิสก์เหลือน้อย พบแพทเทิร์นล็อกที่กำหนดไว้ เป็นต้น
 3. webalizer เอาไว้วิเคราะห์ล็อกของ web server แสดงเป็นรูปแผนภูมิสวยงาม ดูง่าย และน่าจะคุ้นเคยกันดี

1 ความคิดเห็น :

 1. นาน ๆ จะโผล่มาทีละบทความ
  แฟนคลับรอไม่ไหวแล้วนะพี่

  ตอบลบ