วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับ OLPC ที่คลาดเคลื่อน

จากข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มีข่าวเกี่ยวกับคอมพ์เอื้ออาทรรุ่นใหม่ (http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=M3221611&issue=2161) มีการกล่าวอ้างถึง OLPC และมีสิ่งที่แหล่งข่าวกล่าวคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก จึงขอชี้แจงเป็นรายประเด็น

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549

Thai Localization for OLPC

เป้าหมาย


ทำให้การแสดงผล (output) และป้อนข้อมูล (input) ภาษาไทยทำงานได้สมบูรณ์


Tasks