วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549

Thai Localization for OLPC

เป้าหมาย


ทำให้การแสดงผล (output) และป้อนข้อมูล (input) ภาษาไทยทำงานได้สมบูรณ์


Tasks
 • Thai Infrastructure  • สร้าง locale-data ภาษาไทย:
   # localedef -f UTF-8 -i th_TH th_TH.utf8


  • กำหนดให้ใช้ Locale ไทย:สร้างไฟล์ /etc/sysconfig/i18n ให้มีบรรทัดนี้
   LANG=th_TH.utf8


  • กำหนด local time ให้เป็นประเทศไทย:
   # rm /etc/localtime
   # ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

 • Thai Output Method  • จัดทำแพกเกจฟอนต์ไทยให้เหมาะกับ OLPC โดยต้องปรับแต่งการแสดงผลให้สวยงามฟอนต์ที่ใช้เลือกฟอนต์ชุด thaifonts-scalable ที่ TLWG ได้รวบรวมไว้ และมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดที่มีในขณะนี้ โดยเมื่อนำมาทำเป็นแพกเกจไบนารี่ ได้เปลี่ยนชื่อแพกเกจเป็น fonts-thai-ttf เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อฟอนต์อื่นๆ ใน Fedora Core นอกจากนี้ ใน OLPC ตัดการสนับสนุนฟอนต์วิธิเก่า มาใช้ xft, fontconfig อย่างเดียว จึงต้อง patch บางส่วน เพื่อให้ไม่ต้องพึ่งแพกเกจ ttmkfdir, mkfontscale, chkfontpathการปรับแต่งการแสดงผลให้สวยงาม ได้จัดทำไฟล์ 66-thai-ttf.conf สำหรับ fontconfig เพื่อให้มีการตั้งค่าฟอนต์ให้ถูกต้องตามที่ต้องการ ได้แก่ ตั้งค่า prefer เพื่อให้เลือกใช้ฟอนต์ Loma เป็นฟอนต์หลัก สำหรับฟอนต์ในกลุ่ม sans-serif และ serif, และ TlwgTypewriter สำหรับฟอนต์ในกลุ่ม monospace และกำหนดให้ฟอนต์เหล่านี้ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ Autohint, Hinting และ Embededbitmap

  • ตั้งค่าใน xulrunner:เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไปที่ /usr/lib/xulrunner-1.8.0.4/defaults/pref/xulrunner.js
   pref("font.minimum-size.th", 13);
   pref("font.default.th", "sans-serif");
   pref("intl.accept_languages", "th,en-us,en");
   pref("intl.charset.default","TIS-620");

   ส่วนชื่อฟอนต์ไม่ต้องกำหนด เนื่องจากได้ prefer ไว้ที่ fontconfig แล้ว


  • ทำแพกเกจ pango-libthaiแพกเกจนี้จะทำให้ pango สามารถตัดคำภาษาไทยได้ ซึ่งต่อไป xulrunner ของ OLPC จะใช้ pango ก็จะทำให้ xulrunner ตัดคำไทยได้เช่นกัน
 • Thai Input Method  • ตั้งค่าคีย์บอร์ดภาษาไทยบน X:เพิ่ม Option เหล่านี้เข้าไปในไฟล์ /etc/X11/xorg.conf ใน section "InputDevice" ของ keyboard
   Option   "XkbLayout" "us,th"
   Option "XkbVariant" ",tis"
   Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

   โดยแป้นพิมพ์ของ OLPC จะ screen layout แบบ มอก.820.2538 ส่วนปุ่มสำหรับสลับภาษา จะมีแยกต่างหากเป็นปุ่มพิเศษ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าจะสลับอย่างไร ในตอนนี้เลยใช้ alt_shift ไปก่อน


  • จัดทำแพกเกจ gtk-im-libthaiการทำแพกเกจ gtk-im-libthai จำเป็นต้องทำแพกเกจ libdatrie และ libthai เข้าไปด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ โดยมีการ patch เล็กน้อย เนื่องจากคำสั่ง gtk-query-immodules-2.0 นั้น บน Fedora ต้องพ่วง -32 ต่อท้ายเข้าไปด้วย เป็น gtk-query-immodules-2.0-32โดย libdatrie และ libthai ใช้รุ่นล่าสุดที่คุณเทพพิทักษ์ได้พัฒนาขึ้น อ้างจากบล็อก http://thep.blogspot.com/2006/10/libthai-lexitron-dictd-deb.html ส่วน gtk-in-libthai และ pango-libthai ก็เป็นงานของคุณเทพพิทักษ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น