วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-193)

จากที่เคยเขียนไว้ที่ บล็อกเดิม เกี่ยวกับการคอนฟิกให้แล็ปท็อป OLPC ให้สนับสนุนภาษาไทย ปัจจุบันใน build image หลังๆ ได้มีการนำแพกเกจไทยใส่ไว้แล้ว ขั้นตอนต่างๆ จึงสั้นลง เหลือเฉพาะที่จำเป็นต้องตั้งสำหรับประเทศไทยเท่านั้น ขอสรุปเป็น script คำสั่งสั้นๆ ดังนี้

localedef -f UTF-8 -i th_TH th_TH.utf8
echo "LANG=th_TH.utf8" > /etc/sysconfig/i18n
rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
echo "CLOCKMODE=GMT" > /etc/sysconfig/clock


เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไปที่แฟ้ม /usr/lib/xulrunner-1.8.0.4/defaults/pref/xulrunner.js

pref("font.minimum-size.th", 13);
pref("font.default.th", "sans-serif");
pref("intl.accept_languages", "th,en-us,en");
pref("intl.charset.default","TIS-620");


อีกที่หนึ่งที่ต้องเข้าไปแก้ไขคือคอนฟิกของ xorg ซึ่งถ้าเป็นบอร์ด A-test จะใช้ geode-xorg.conf ซึ่งจะถูกใช้โดยปริยายอยู่แล้ว แต่ถ้าใช้บอร์ด B-test หรือเครื่องต้นแบบ B1 จะใช้ dcon-xorg.conf ซึ่งระบบจะเลือกให้อัตโนมัติตอนบูตครั้งแรก แต่ยังไม่สมบูรณ์ ให้เพิ่มคอนฟิกให้ใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทยโดยแก้ไขใน section ของ InputDevice ที่เป็น keyboard ถ้าเป็น dcon-xorg.conf จะเป็น device ที่มี identifier เป็น "ATKbd" ส่วน geode-xorg.conf จะเป็น device ที่มี identifier เป็น "Keyboard0" โดยเพิ่มบรรทัดดังนี้

Option "XkbVariant" "olpc,tis"
Option "XkbLayout" "us,th"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"


จุดสุดท้าย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องขนาดฟอนต์ที่ใหญ่โตผิดปกติ อันเนื่องมากจากการตั้งค่า DPI ตามความเป็นจริง คือ 200 dpi ทำให้ฟอนต์โตขึ้นกว่า 2 เท่าของปกติ ซึ่งเมื่อลองใช้งานจริงแล้วมันไม่ลงตัว เลยลดลงมาหน่อย ให้แก้ที่ dcon-xorg.conf ใน section "Monitor" แก้บรรทัด DisplaySize 152 114 เป็น

DisplaySize 240 180


ตอนนี้ยังคอนฟิกให้ใช้ปุ่มสลับแป้นเป็น alt+shift อยู่ครับ ส่วนปุ่มสลับไทยอังกฤษที่มีเป็นปุ่มพิเศษบนเครื่อง B1 นั้น ยังไม่ทราบวิธีคอนฟิกครับ ขอเวลาศึกษาก่อน แล้วจะมาบอกอีกที