วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การ downgrade php เป็นรุ่น 5.2.x ใน Debian 6.0 (Squeeze)

เมื่อติดตั้ง Debian 6.0 จะได้ php5 เป็นรุ่น 5.3.x ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการต่างไปจากรุ่นเดิมคือ 5.2.x (อ่านเพิ่มเติมที่ http://php.net/manual/en/migration53.php) ซึ่งในบางครั้งเรายังจำเป็นต้องใช้รุ่นเดิมอยู่ เช่นยังใช้ drupal 5.x ซึ่งยังใช้ไม่ได้กับ php 5.3 (ต้องเป็น drupal รุ่น 6.x ตัวหลังๆ หรือ drupal 7.x) สามารถเลือกติดตั้ง php5 จาก oldstable หรือ Debian 5.0 (lenny) โดยทำได้ดังนี้

เพิ่ม repository ของ lenny เช่น จากเดิมใน /etc/apt/sources.list มี


deb http://ftp.th.debian.org/debian squeeze main non-free contrib
deb http://ftp.th.debian.org/debian-security squeeze/updates main non-free contrib

ให้เพิ่ม ของ lenny เข้าไปด้วย เป็น

deb http://ftp.th.debian.org/debian squeeze main non-free contrib
deb http://ftp.th.debian.org/debian-security squeeze/updates main non-free contrib
deb http://ftp.th.debian.org/debian lenny main
deb http://ftp.th.debian.org/debian-security lenny/updates main

แก้ไข (หรือสร้างไฟล์ใหม่) /etc/apt/preferences ใส่คอนฟิกดังนี้ลงไป

Package: php-* php5 php5-* libapache2-mod-php5 php-pear
Pin: release a=oldstable
Pin-Priority: 999

จากนั้นสั่ง

# apt-get update
# apt-get -f install

ระบบจะ downgrade แพกเกจ PHP ที่ติดตั้งไปแล้ว ที่อยู่ในรายการที่เรากำหนด ให้เป็นรุ่นที่อยู่ใน oldstable ตามต้องการ ถ้ายังไม่ติดตั้ง ก็ติดตั้งตามปกติ

และเมื่อไหร่ที่พร้อมที่จะอัพเกรด php เป็นรุ่น 5.3 ก็แก้ไฟล์ /etc/apt/preferences เอาคอนฟิกที่เพิ่มเข้าไป 3 บรรทัดนั้นออก แล้วสั่ง upgrade ตามปกติได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น