วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

My History

kamthorn@atec:~$ history|awk '{a[$2]++} END{for(i in a){printf "%5d\t%s\n",a[i],i}}'|sort -rn|head
122 ls
70 cd
59 sudo
21 ps
19 ssh
13 wget
13 find
13 aptitude
12 pppd
11 dpkg


เอามั่ง ตาม pphetra

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น